دیدار شهردار اشکذر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

دیدار شهردار اشکذر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان


دیدار شهردار اشکذر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

دیدار شهردار اشکذر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، محمدعلی شاه حسینی فرماندار و مهدی جعفری پور شهردار اشکذر با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان دیدار کردند.

 

محمدعلی شاه حسینی در این دیدار عوارض ارزش افزوده را یکی از منابع مالی مهم جهت توسعه شهری و روستایی عنوان کرد و گفت: اجرای قانون ششم توسعه مبنی بر توزیع استانی ارزش افزوده منجر به  کاهش وصول درآمد شهرداری و دهیاری های شهرستان شده است.

 

 

فرماندار اشکذر با بیان اینکه کاهش اعتبارات ارزش افزوده مشکلات زیادی را در جهت پیشبرد پروزه های عمرانی حوزه شهری و روستایی شهرستان ایجاد کرده است بر تامین بخشی از درآمدها شهرداری و دهیاری ها از محل اعتبارات استانی تاکید کرد.