دیدار شهردار اشکذر با رئیس تامین اجتماعی و کارکنان درمانگاه ولیعصر اشکذر+تصاویر

دیدار شهردار اشکذر با رئیس تامین اجتماعی و کارکنان درمانگاه ولیعصر اشکذر+تصاویر


دیدار شهردار اشکذر با رئیس تامین اجتماعی و کارکنان درمانگاه ولیعصر اشکذر+تصاویر

دیدار شهردار اشکذر با رئیس تامین اجتماعی و کارکنان درمانگاه ولیعصر اشکذر+تصاویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ، مهدی جعفری پور به همراه فرماندار اشکذر با رئیس تامین اجتماعی شهرستان و هم چنین پرسنل درمانگاه تخصصی ولیعصر اشکذر دیدار نمودند.