در پی انتشار خبر گلایه مندی اهالی حسن آباد در پایگاه خبری نسیم صادق پیامی صادر گردید

در پی انتشار خبر گلایه مندی اهالی حسن آباد در پایگاه خبری نسیم صادق پیامی صادر گردید


در پی انتشار خبر گلایه مندی اهالی حسن آباد در پایگاه خبری نسیم صادق پیامی صادر گردید

روابط عمومی شهرداری اشکذر در خصوص خبر خلاف واقع مبنی بر عدم اطلاع اهالی حسن آباد در خصوص گلایه مندی از خدمات و هزینه کرد عوارض شهرداری اشکذر به شرح ذیل پیامی را صادر کرد

 

بسمه تعالی

به اطلاع می رساند که روستاهای حسن آباد و حسین آباد دارای دهیاری مستقل بوده و توسط بخشداری مرکزی اشکذر اداره می گردد. کلیه عوارض واحدهای تولیدی در سطح شهرستان توسط اداره امور مالیاتی اخذ و به نسبت جمعیت هر شهر و روستا بصورت ماهیانه به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز می گردد و هیچگونه عوارضی اضافه تر به این شهرداری پرداخت نمی نمایند . در خصوص شهرک صنعتی نیکو و زمین های واگذاری مجاور بلوار حسن آباد و حسین آباد به آگاهی می رساند  واگذاری قبلا توسط منابع طبیعی جهت ایجاد واحدهای صنعتی صورت می گرفته که پس از ساخت و بهره برداری سند آن از طرف دولت به بهره برداران انتقال داده می شده است و این شهرداری نسبت به اخذ هزینه آماده سازی در داخل شهرک و انجام آن اقدامات لازم را انجام داده است. لازم بذکر است روستاهای حسن آباد و حسین آباد خارج از محدوده خدماتی شهر اشکذر می باشند.

در مورد خدمات شهری ، شهرداری اشکذر در روزهای شنبه و چهارشنبه زباله های آن روستاها را جمع آوری می کند

در خصوص انتقال آب و تقویت شبکه موجود حسن آباد و حسین آباد ، شهرداری اشکذر توسط خط لوله ای که از تقاطع خیابان معلم تا شهرک صنعتی نیکو احداث شده است (شبکه بطول 4000 متر ) مشکل عمده انتقال آب به روستاهای اشاره شده را مرتفع نموده که ادامه آن توسط شرکت آبفا اشکذر درحال پیگیری می باشد

در خصوص روشنایی بلوار حسن آباد و حسین آباد ، شهرداری اشکذر  با پرداخت مبلغ 230 ملیون ریال جهت اجرایی شدن روشنایی آن بلوار مشارکت نموده است.

درخصوص تأمین سرویس ایاب و ذهاب از حسن آباد ، حسین آباد تا اشکذر این شهرداری روزانه دوسرویس رفت و برگشت در این مسیر راه اندازی نموده است.

در پایان ضمن اطلاع و آگاهی به اهالی محترم روستای حسن آباد و حسین آباد از کلیه رسانه ها و جراید تقاضا می شود منبعد از درج مطالبی که در محدوده و شرح وظایف این شهرداری نیست خودداری کرده تا منبعد خدمات این شهرداری نادیده گرفته نشود و موجبات نارضایتی عموم و توقعات نا بجا از برخی مناطق ایجاد نگردد