خلع ید از 150 هزار متر مربع اراضی مورد مالکیت شهرداری اشکذر واقع درشهرک صنعتی نیکو

خلع ید از 150 هزار متر مربع اراضی مورد مالکیت شهرداری اشکذر واقع درشهرک صنعتی نیکو


خلع ید از 150 هزار متر مربع اراضی مورد مالکیت شهرداری اشکذر واقع درشهرک صنعتی نیکو

خلع ید از 150 هزار متر مربع اراضی مورد مالکیت شهرداری اشکذر واقع درشهرک صنعتی نیکو

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مهدی جعفری پور با اعلام این خبر گفت: نظر به درخواست یکی از شرکت های متقاضی جهت خرید زمین و احداث یک مجتمع صنعتی واقع در شهرک صنعتی نیکو ،شهرداری اشکذر در سال 1381 پس از سیر تشریفات قانونی نسبت به واگذاری 150 هزار متر مربع از اراضی تحت مالکیت در شهرک صنعتی نیکو اشکذر به شرکت ذکر شده اقدام نموده است.

شهردار اشکذر با بیان اینکه زمین مذکور در راستای ایجاد سرمایه گذاری مناسب و اشتغال در اختیار شرکت قرار گرفته است خاطر نشان کرد:در ضمن تنظیم قرار داد مشروط گردید که شرکت در ظرف مهلت قانونی نسبت به احداث واحد صنعتی  و بهره برداری از آن اقدام نماید ولی علی رغم گذشت بیش از 14 سال به تعهدات خود عمل ننموده است.

این مقام مسئول ادامه داد:پس از آن واحد حقوقی و املاک  شهرداری نسبت به طرح دعوی به طرفیت این شخصیت حقوقی در دستگاههای قضایی اقدام نموده است که مراتب توسط مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته که  نهایتا پس از ختم  جریان دادرسی ،طی احکام قضایی حکم بر انفساخ قرارداد ، ابطال سند مالکیت ،خلع ید و واگذاری اراضی به شهرداری اشکذر صادر گردیده است.

جعفری پور در پایان صحبت های خود از برخورد قاطع دستگاه قضایی شهرستان و استان  در مقابله با سودجویی عده ای که  قصد تصرف و تعرض به اراضی این شهرداری را داشته و در جهت  اعاده حقوق بیت المال تلاش نموده اند  به طور ویژه قدردانی نمود.