حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در شهرداری اشکذر

حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در شهرداری اشکذر


حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در شهرداری اشکذر

حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر "آقای سیدحسینی"معاون هماهنگی امور عمرانی استاندارکه به منظور بررسی پروژه های عمرانی و ملاقات عمومی با مردم  به شهرستان اشکذر آمده بود درابتدا در شهرداری اشکذر به همراه فرماندار و چندی از روسای ادارات حضور یافته و با پرسنل شهرداری اشکذر دیدار کرد.معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از نزذیک از روند عملکرد پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری با خبر و پای صحبت شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر نشست . شهردار اشکذر ضمن خیر مقدم برخی از پروژه های جاری شهرداری را معرفی و برخی از مسائل و مشکلات عمرانی حوزه شهری اشکذر را مطرح کردند و خواستار حمایت هرچه بیشتر استان در این زمینه شدند. در ادامه آقای فرهمند زاد رئیس شورای اسلامی شهر اشکذر هم نیز ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی خواستار رفع برخی مشکلات که باعث کندی پروژه های توسعه ای علی الخصوص طرح جامع شهر اشکذر شده است را متذکر و خواستار حمایت و همکاری بین دستگاهی را شد. در ادامه آقای سید حسینی و همراهان در محل فرمانداری حاضر و با مسئولین و مردم به ملاقات پرداختند و در بازدیدی از برخی پروزه های عمرانی شهرستان بازدید بعمل آوردند./