حضور شهردار اشکذر در همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان اشکذر

حضور شهردار اشکذر در همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان اشکذر


حضور شهردار اشکذر در همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان اشکذر

حضور شهردار اشکذر در همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، به مناسبت روز جهانی قلب همایش پیاده روی کارکنان ادارات شهرستان اشکذر  برگزار شد و شرکت کنندگان مسافت مسجدالرضا تا پارک بزرگ شهر اشکذر را پیاده روی کردند.