حذف پرداخت حق بیمه سهم کار‌فرما جهت صدور پروانه ساختمانی

حذف پرداخت حق بیمه سهم کار‌فرما جهت صدور پروانه ساختمانی


مسئول دایره ساختمانی شهرداری اشکذر خبر داد

 

مهندس دهقان گفت: در اجرای بند 89 ماده واحده قانون بودجه سال 92 کل کشور 

پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني توسط متقاضيان صدور پروانه تا پايان سال 92 حذف و قانونگذار سازمان مالیاتی را مکلف کرده از محل عوارض بندهاي ج و د ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری ها و شهرداری های کشور تامين و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد

وي خاطر نشان كرد اجرای این قانون باعث كاهش هزينه تمام شده ساختمان گردیده  كه در آینده نزدیک تاثیر بسیار خوبی بر قیمت مسکن و رضایتمندی مردم خواهد داشت