جمع آوری موانع معابر وآزادسازی پیاده رو های جاده سنتو و شهرک صنعتی نیکو اشکذر

جمع آوری موانع معابر وآزادسازی پیاده رو های جاده سنتو و شهرک صنعتی نیکو اشکذر


جمع آوری موانع معابر وآزادسازی پیاده رو های جاده سنتو و شهرک صنعتی نیکو اشکذر

جمع آوری موانع معابر و آزادسازی پیاده رو های جاده سنتو و شهرک صنعتی نیکو اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری، مهدی جعفری پور از جمع آوری ، رفع  موانع ، آزاد سازی معابر و پیاده رو های جاده سنتو و شهرک صنعتی نیکو  اشکذر  خبر داد.

شهردار اشکذر گفت: پس از شناسايي كسبه هاي متخلف سد معبر در سطح سطح شهر نسبت به صدور اخطار اقدام و مراتب به كميسيون ارجاع و بعد از سير مراحل قانوني چنانچه كسبه مزاحم در امر تخلف  اقدامی انجام ندهند جهت جمع آوری سد معبرها با همکاری واحد بازرسی و اجرائیات شهرداری اقدام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:تانکر، درب و پنجره، اتاق های خودرو ، لاستیک ،دستگاههای تراشکاری و ورق   گالوانیزه  از جمله  مواردی بود که در جاده سنتو و شهرک صنعتی نیکو با همکاری نیروی انتظامی شهرستان  نسبت به جمع آوری آنها اقدام شده است.