جمع آوری ریگ های بلوار حسن آباد توسط شهرداری اشکذر

جمع آوری ریگ های بلوار حسن آباد توسط شهرداری اشکذر


جمع آوری ریگ های بلوار حسن آباد توسط شهرداری اشکذر

جمع آوری ریگ های بلوار حسن آباد توسط شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ در پی پخش خبر ریگ های روان  بلوار حسن آباد اشکذر از بخش خبری مرکز واحد یزد که باعث ایجاد مخاطراتی برای رهگذران به ویژه موتور سواران شده بود شهرداری اشکذر پس از بازدید از این محل  جهت رفاه حال شهروندان در این زمینه اقدام نمود.

مهندس مهدی جعفری پور شهرداری اشکذر با بیان اینکه بلوار یاد شده در محدوده خدمات  شهر اشکذر نبوده است گفت: نگهداری این بلوار خارج از مسئولیت این شهرداری می باشد ولی جهت رفاه حال شهروندان و  جلوگیری از بروز حوادث دلخراش نسبت به اعزام  ماشین آلات شهرداری به محل  اقدام و عملیات  جمع آوری ریگ های روان بلوار حسن آباد انجام شد.

شهردار اشکذر تاکید کرد: امیدواریم سازمان های ذی ربط در این زمینه به مسئولیت خود عمل کنند تا شاهد حادثه ای برای رهگذران به ویژه موتورسواران عزیز نباشیم.