جلسه حسابرسی سال 96 شهرداری اشکذر

جلسه حسابرسی سال 96 شهرداری اشکذر


جلسه حسابرسی سال 96 شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، جلسه بررسی گزارش حسابرسی سال 96  شهرداری اشکذر با حضورشهردار، اعضای شورای شهر،نماینده استانداری ،مسئول موسسه حسابرسی دلارام (عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور) و مسئول مالی شهرداری برگزار شد.

 

در پایان این جلسه، ضمن بررسی نقاط قوت و همچنین برخی از مواردی که باید ساماندهی گردد،وضعیت مالی شهرداری اشکذر در سال1396 توسط موسسه حسابرسی مطلوب ارزیابی گردید.