جلسه حسابرسی سال 95 شهرداری اشکذر

جلسه حسابرسی سال 95 شهرداری اشکذر


جلسه حسابرسی سال 95 شهرداری اشکذر

جلسه حسابرسی سال 95 شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری  اشکذر، جلسه حسابرسی سال 95  شهرداری اشکذر با حضورشهردار، اعضای شورای شهر،نماینده استانداری و فرمانداری،مسئول موسسه حسابرسی دلارام (عضو جامعه حسابرسان رسمی کشور) و مسئول مالی شهرداری برگزار شد.

 

در پایان این جلسه، وضعیت مالی شهرداری اشکذر در سال1395 توسط موسسه حسابرسی مطلوب ارزیابی گردید.