تقدیر دانش آموزان دبستان دخترانه مشکات اندیشه از شهردار اشکذر

تقدیر دانش آموزان دبستان دخترانه مشکات اندیشه از شهردار اشکذر


تقدیر دانش آموزان دبستان دخترانه مشکات اندیشه از شهردار اشکذر

تقدیر دانش آموزان دبستان دخترانه مشکات اندیشه از شهردار اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، جمعی از دانش آموزان دبستان دخترانه مشکات اندیشه از شهردار اشکذر به خاطر زحمات که در راستای توسعه و آبادانی شهر انجام داده است  با اهداء لوح سپاس تقدیر و تشکر نمودند.