تعیین محل های ویژه تبلیغات کاندیداهای انتخابات توسط شهرداری اشکذر

تعیین محل های ویژه تبلیغات کاندیداهای انتخابات توسط شهرداری اشکذر


تعیین محل های ویژه تبلیغات کاندیداهای انتخابات توسط شهرداری اشکذر

تعیین محل های ویژه تبلیغات کاندیداهای انتخابات توسط شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر،مهدی جعفری پور از اتخاذ تمهیدات لازم در خصوص تعیین نقاط برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر در سطح شهر اشکذر خبر داد.

 

شهردار اشکذر گفت: در راستای جلوگیری از بروز چهره نامطلوب شهر در زمان تبلیغات ،محل هایی در نظر گرفته شده و دراین راستا همکاری نامزدها و طرفداران آنها با شهرداری برای حفظ پاکیزگی شهر ضروری است.

 

وی با تاکید بر لزوم رعایت تمام آیین نامه ها،مقررات و ضوابط مربوط به قانون تبلیغات انتخابات ابراز امیدواری کرد: پرهیز از نصب پوسترهای تبلیغاتی در محل هایی غیر از محل های تعیین شده در حفظ زیبایی بصری شهر و جلوگیری از بر هم خوردن نظم اجتماعی موثر خواهد بود.

 

جعفری پور خاطر نشان کرد: نامزدهای انتخاباتی باید ستاد انتخابات خود را به این شهرداری اعلام نمایند و فقط در محل های ستادی خود اقدام به نصب بنر نمایند و در صورت نصب داربست در غیر از ستاد خود جمع آوری و تا پایان انتخابات به آنها تحویل داده نخواهد شد.