تعطیلی ساخت و ساز یک واحد ساختمانی غیر مجاز توسط شهرداری اشکذر

تعطیلی ساخت و ساز یک واحد ساختمانی غیر مجاز توسط شهرداری اشکذر


تعطیلی ساخت و ساز یک واحد ساختمانی غیر مجاز توسط شهرداری اشکذر

تعطیلی ساخت و سازیک واحدساختمانی غیر مجاز توسط شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ مهدی جعفری پور با اعلام اینکه  تمامی ساخت و سازها باید با پروانه ساختمانی و رعایت آیین نامه های شهرداری  صورت پذیرد یادآور شد رعایت مسائل شهرسازی و همچنین رعایت گذربندی و سایر ضوابط از اولویت های شهرداری می باشد.

 

شهردار اشکذر تاکید کرد: با توجه به معیارها و قوانین شهرسازی،استحکام بنا و رعایت اصول فنی بسیار حائز اهمیت بوده لذا شهرداری به عنوان متولی امور ساخت و ساز، جهت بهبود ساختار معابر شهری و پروژه های ساختمانی که رعایت موارد اصولی و فنی در آن نادیده گرفته شود، توسط واحد بازرسی و اجرائیات نسبت به تعلیلی آنها اقدام می نماید.

 

 جعفری پور دلیل پلمپ این واحد ساختمانی را عدم تغییر کاربری، تفکیکی و نداشتن پروانه  ساختمانی دانست و افزود: بيشتر تخلفات ساختماني  مربوط به ساخت و سازهاي بدون پروانه مي باشد که در همین راستا  ساخت و ساز اين واحد تعطیل و پرونده جهت طی کردن مراحل قانونی به مراجع مربوطه تحویل داده شد.