تعطیلی ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان امام خمینی اشکذر

تعطیلی ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان امام خمینی اشکذر


تعطیلی ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان امام خمینی اشکذر

تعطیلی ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان امام خمینی اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ،مهدی جعفری پور از تعطیلی یک مورد ساخت و ساز غیر مجاز در خیابان امام خمینی اشکذر با دستور مقام قضایی شهرستان خبر داد و گفت: علی رغم چندین مرحله اخطاری که  از طریق واحد حقوقی شهرداری به مالک ابلاغ  شده تا با  توقف عملیات ساختمانی خود و مراجعه به شهرداری ،مراحل قانونی خود را طی کند  ولی متاسفانه مالک نسبت به این اخطار ها بی تفاوت بوده است .


شهردار اشکذر خاطر نشان کرد:مراتب توقف ساخت و ساز به مالک تفهیم  و صورت جلسه تنظیم شده است که متاسفانه  مالک اصرار به ساخت و ساز  غیر قانونی خود مبادرت ورزیده است و در این راستا با دستور دستگاه قضا صبح امروز یک نفر ازکارگران مشغول بکار درساختمان بازداشت ونفر دیگر متواری شده است.


جعفری پور در پایان از تمام شهروندان درخواست کرد تا قبل از هر گونه ساخت و ساز به واحد فنی و شهرسازی شهرداری مراجعه و مراتب قانونی خود را جویا شوند تا در زمان ساخت دچار مشکل نشوند.