تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری اشکذر به تصویب رسید

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری اشکذر به تصویب رسید


تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری اشکذر به تصویب رسید

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری اشکذر به تصویب رسید

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر مهدی جعفری پور اشکذری شهردار اشکذر از تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اشکذر که از سوی شورای اسلامی شهر انجام گرفت خبر داد. جعفری پور ضمن تشریح و یکسان سازی عوارض در استان این تعرفه را مشتمل بر 57 بند عنوان کرد  افزود تعرفه عوارض سال 1395 نسبت به سال گذشته کمتر از 15 درصد افزایش داشته است .وی افزود در برخی از موارد که عامه شهروندان مشمول پرداخت آن می شدند شاهد کاهش تعرفه عوارض و بهای خدمات نیز هستیم.شایان ذکر است که تعرفه پس از تصویب شورای اسلامی شهر اشکذر جهت اجرایی شدن و تصویب نهایی به مراجع مربوطه ارسال و پس از آن از ابتدای سال جدید لازم الاجرا خواهد بود.