تعامل و همکاری بین اداره ثبت اسناد و املاک وشهرداری می تواند در خدمت رسانی بهتر به مردم نقش بسزایی ایفا نماید.

تعامل و همکاری بین اداره ثبت اسناد و املاک وشهرداری می تواند در خدمت رسانی بهتر به مردم نقش بسزایی ایفا نماید.


تعامل و همکاری بین اداره ثبت اسناد و املاک وشهرداری می تواند در خدمت رسانی بهتر به مردم نقش بسزایی ایفا نماید.

تعامل و همکاری بین اداره ثبت اسناد و املاک وشهرداری می تواند در خدمت رسانی بهتر به مردم نقش بسزایی ایفا نماید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ، مهدی شاکر اردکانی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان  با جعفری پور شهردار ،  کاظمی رئیس شورای شهرستان و فرهمند زاده رئیس شورای شهر اشکذر دیدار و پیرامون موضوعات مختلف بحث و گفتگو  نمودند.

 

در ابتدای این دیدار مهدی جعفری پور همکاری دربین مجموعه ادارات شهرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تعامل بین اداره ثبت اسناد و املاک و شهرداری مثبت ارزیابی می شود و این روند می تواند در خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم موثر و موجب تسریع درانجام درخواست های قانونمند شهروندان شود.

 

در ادامه این دیدار مهدی شاکر اردکانی رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان اشکذر ضمن تشکر و قدردانی از همکاری متقابل بین اداره ثبت اسناد و مجموعه شهرداری در انجام امور ذی ربط ، خواستار برگزاری جلسات مشترک کارشناسان دو اداره باهدف تفاهم وهماهنگی بیشتر شد.

 

در پایان این دیدار شهردار اشکذر با اهداء لوحه سپاس از زحمات رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان  اشکذر تجلیل نمود.