تدارک بزرگترین سفره هفت سین در پارک اشکی

تدارک بزرگترین سفره هفت سین در پارک اشکی


تدارک بزرگترین سفره هفت سین در پارک اشکی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر امسال در نوروز 90سفره هفت سین با طرح تبریک سال نو به متراژ 20متر در پارک  اشکی اشکذر اجرا خواهد شد