تخريب يك واحد ساختماني غيرمجاز توسط شهرداري اشكذر+تصاوير

تخريب يك واحد ساختماني غيرمجاز توسط شهرداري اشكذر+تصاوير


تخريب يك واحد ساختماني غيرمجاز توسط شهرداري اشكذر+تصاوير

تخريب يك واحد ساختماني غيرمجاز توسط شهرداري اشكذر+تصاوير

به گزارش روابط عمومي شهرداري اشكذر، مهدي جعفري پور از تخريب يك واحد ساختماني غيرمجاز در اشكذر خبر داد و گفت: تخریب اين واحد ساختماني واقع در كوچه جواد الائمه بر اساس حكم صادره از کمیسیون ماده100وتایید نهایی در تجدیدنظر،پس از پايان مهلت قانوني با هماهنگی داداستانی و با همكاري نيروي انتظامي شهرستان و واحد بازرسي و اجرائيات شهرداري صورت گرفت.

شهردار اشكذر تخلف اين واحد ساختماني را عدم رعايت آيين نامه 2800 ، ساخت و ساز خلاف جهت و عدم رعايت ضوابط فني و شهرسازي دانست.

جعفري پور توجه مالکین به ضوابط شهرسازی را نشانه احترام به جامعه وهمه شهروندان عنوان كرد  و افزود: سياست اصلي شهرداري اشكذر ، نظارت دقيق بر لزوم اجراي اصول شهرسازي و معماري است و در اين راستا باهرگونه ساخت و ساز غير مجاز اعم از مسكوني و تجاري و...با طي مراحل قانوني برخورد خواهدشد.