تجلیل شهردار اشکذر از کانون فرهنگی هنری مسجد حاج غلام اشکذر

تجلیل شهردار اشکذر از کانون فرهنگی هنری مسجد حاج غلام اشکذر


تجلیل شهردار اشکذر از کانون فرهنگی هنری مسجد حاج غلام اشکذر

تجلیل شهردار اشکذر از کانون فرهنگی هنری مسجد حاج غلام اشکذر

به گزارش روابط عمومی،همزمان با 31 مرداد ماه روز جهانی مساجد، شهردار اشکذر از کانون فرهنگی هنری مسجد حاج غلام اشکذر تجلیل کرد.