تامین روشنایی بلوار امام خامنه ای مجومرد

تامین روشنایی بلوار امام خامنه ای مجومرد


تامین روشنایی بلوار امام خامنه ای مجومرد

تامین روشنایی بلوار امام خامنه ای مجومرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر عملیات تامین روشنایی بلوار امام خامنه ای مجومرد به اتمام رسید.


شهردار اشکذر با اعلام این خبر گفت:  تعداد 11 عدد تیر هشت وجهی 9 متری ، فنداسیون و دستک چراغ دو طرفه برای تامین روشنایی این بلوار استفاده شده است که هزینه آن از محل شهرداری اشکذر بوده است.


مهدی جعفری پور ارزش ریالی تامین روشنایی این بلوار را بالغ بر 240 میلیون ریال دانست.