بیش از 610 هزار متر مربع عملیات عمرانی در سال جاری در دست اقدام است

بیش از 610 هزار متر مربع عملیات عمرانی در سال جاری در دست اقدام است


بیش از 610 هزار متر مربع عملیات عمرانی در سال جاری در دست اقدام است

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر اشکذراحمد زارع پور" شهردار اشکذر گفت : در حال حاضر610 هزار متر مربع عملیات عمرانی درسطح شهردر دست اقدام است که برخی از انها عبارتست ازاحداث بلوار مسجد جامع - بلوار سرو - کوچه سعدی – مسکن مهر رضوان شهر – میدان ورودی – بلوار همت اباد - بلوار وحدت تاروضه الشهدا – کمربندی اشکذر

ایشان افزودند که 362487 مترمربع از پروژه های مصوب عمرانی که شامل فاز 3 بلوار دانشگاه – بلوارشهید دهقانی – بلوار حدفاصل خیابان شهید پورحسینی تا بلوارمهدیه  می باشد که درسال آینده شاهد شروع به کار آن پروژه ها  نیز خواهیم شد ./