بیست و هفتمین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب ایران در شهرستان اشکذر برگزار شد

بیست و هفتمین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب ایران در شهرستان اشکذر برگزار شد


بیست و هفتمین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب ایران در شهرستان اشکذر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، با حضور " مهدی جعفری پور" شهردار اشکذر بیست و هفتمین دوره مسابقات زیبایی اسب اصیل عرب ایران  " جام مزرعه باران" در مجموعه ورزشی کوثر شهرستان اشکذر برگزار شد.