بیانیه دوم مردم اشکذر نسبت به انتزاع 70 درصدوسعت شهرستان درتاریخ28/10/91

بیانیه دوم مردم اشکذر نسبت به انتزاع 70 درصدوسعت شهرستان درتاریخ28/10/91


مردم اشکذر همچنان در پی اعتراض
بسم ا...الرحمن الرحیم
 
بیانیه شماره 2 مردم شریف اشکذر هنگام تجمع آرام در فرمانداری شهرستان صدوق در اعتراض به انتزاع 70 % وسعت شهرستان در مورخه 28/10/91
باآرزوی سلامتی وتوفیق برای مسئولین صادق و خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه مقام معظم رهبری وگرامیداشت یاد وخاطره شهدای راه حق وظلم   ستیز ، از صدر اسلام تاکنون
1- ضمن تاکید مجدد وپافشاری بر موارد سه گانه اشاره شده دربیانیه شماره یک مورخ 25/10/91 دردفتر امام جمعه اشکذر وابراز گله مندی از بی توجهی مسئولین به آن باستحضار میرساند که دخالت نماینده مردم میبد وتفت در مجلس شورای اسلامی آقای یحیی زاده ومسئولین شهرستان دیگرو همراهی عده ای از مسئولین یزد و وزارت کشور درانتزاع 70% وسعت شهرستان راظلم بزرگی رابه مردم این شهرستان داشته وخواهان تجدید نظر واصلاح ویالغو مصوبه مذکور می باشیم .
2- از مسئولین استانداری یزد ورأس آن استاندار محترم جناب آقای فلاح زاده  و نماینده محترم مردم درمجلس شورای اسلامی جناب آقای جوکار می خواهیم تابا حضور در جمع مردم ومسئولین مردمی شهرستان نسبت به ظلم بزرگی که با این مصوبه دولت درحق مردم انجام گرفته توضیح دهند ومردم را ارشاد نمایند .
3- از مسئولین محترم وزارت اطلاعات وسربازان گمنام امام زمان (عج) درخواست می نمائیم که با بررسی دقیق از عاملین این بی عدالتی وظلم که باعث بدبینی مردم به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که باخون هزاران شهید بدست آمده است شده اند چنانچه افرادی باهر غرض ومرضی وخدای ناکرده باتطمیع شدن به چنین کاری دست زده اند برخورد جدی نموده وضمن مواخذه آنها را از کار برکنار نمایند .
4- چنانچه مسئولین محترم استانداری و وزارت کشور همچنان که به مکاتبات مستدل و به حق وتذکرات عدیده امام جمعه محترم اشکذر طی سالیان گذشته بی توجهی نموده اند بخواهند نسبت به تحصن وتجمع مامردم شهید پرور ودلبسته به عدالت نظام جمهوری اسلامی بی توجهی نمایند ما تا تحقق خواسته بحق به اعتراض خود باصبر وشکیبائی ادامه خواهیم داد وهرگونه تبعات ناشی از به پایان رسیدن صبر ودلبستگی مردم برعهده مسئولین استان و وزارت کشور خواهد بود./
 
                                                                              والسلام علیکم ورحمت ا...