به منظور بررسی اراضی موقوفه در طرح های عمرانی شهرداری جلسه ای در شهرداری اشکذر برگزار شد

به منظور بررسی اراضی موقوفه در طرح های عمرانی شهرداری جلسه ای در شهرداری اشکذر برگزار شد


به منظور بررسی اراضی موقوفه در طرح های عمرانی شهرداری جلسه ای در شهرداری اشکذر برگزار شد

به منظور بررسی اراضی موقوفه در طرح های عمرانی شهرداری جلسه ای در شهرداری اشکذر برگزار شد

به منظور بررسی اراضی موقوفه در طرح های عمرانی شهرداری جلسه ای در شهرداری اشکذر برگزار شد

به منظور بررسی وضعیت اراضی موقوفه واقع در طرح های شهرداری اشکذر ، جلسه ای باحضور شهردار ،  ، ریاست و کارشناس اداره اوقاف و امور خیریه و کارشناسان شهرداری در محل دفترکار شهردار اشکذر برگزار گردید. در این جلسه گزارش جامعی از املاک وقفی که در مسیر طرح های عمرانی شهرداری قرار دارند ارائه گردید . در این جلسه شهردار اشکذر خاطر نشان کرد زمین های رهاشده وقفی در شهر اشکذر وجود دارد که رهاشده و جهت بهبود وضعیت این اراضی و ساماندهی می باست محصور شوند یا جهت استفاده عمومی در اختیار شهرداری جهت ایجاد فضاهای سبز و باز جهت طراحی و فضاهای ورزشی و پارکینگ عمومی استفاده گردد و منافع آن نیز به نفع واقف هزینه گردد. لذا  پس از بحث و تبادل نطر مقرر شد به منظور تبدیل به احسن نمودن موقوفات و رفع موانع اجرای طرح ها ، برنامه ریزی لازم درجهت تهاتر این املاک با املاک دراختیار شهرداری انجام پذیرد.