بزرگداشت هفته جهانی کاروکارگر

بزرگداشت هفته جهانی کاروکارگر


بزرگداشت هفته جهانی کاروکارگر

 

پیام شهردار اشکذر به مناسبت روز کارگر

بی شک پیشرفت و توسعه اقتصادی و صنعتی هر کشور اگر چه وابستگی مستقیم و به هم تنیده با شاخص های متعددی چون سرمایه گذاری و حمایت دولت ها دارد اما این رشد و پیشرفت مورد انتظار بدون توجه به نقش و تاثیرگذاری کارگران به عنوان یکی از شاخص های دخیل و موثر در توسعه یافتگی محقق نخواهد شد. شهردار در بخش دیگری گفت: 11 اردیبهشت ماه هر سال فرصتی مغتنم است تا به پاس تلاش های شبانه روزی کارگران قانع و سخت کوش کشور، این پرچم داران عرصه خودکفایی و سفیران رشد و توسعه صنعتی اقتصادی ایران اسلامی، تأسی از پیامبر گرامی اسلام بوسه بر دستان پینه بسته این قشر خدوم زده و قدردان خدمات آنان باشیم چرا که خودکفایی، استقلال و توسعه و آبادانی میهن عزیزمان بدون صحنه گردانی کارگران امکان پذیر نخواهد بود.