برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر


برگزاری همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر همایش دوچرخه سواری در اشکذر و به همت هیئت ورزش همگانی شهرستان برگزار شد.

در این مراسم دوچرخه سواران مسیر میدان دفاع مقدس تا پارک بزرگ شهر را رکاب زدند.

در پایان به نفرات شرکت کننده به قید قرعه جوائزی اهدا شد.