برگزاری دوره آموزشی شفافیت و سلامت اداری کارکنان شهرداری اشکذر

برگزاری دوره آموزشی شفافیت و سلامت اداری کارکنان شهرداری اشکذر


برگزاری دوره آموزشی شفافیت و سلامت اداری کارکنان شهرداری اشکذر

برگزاری دوره آموزشی شفافیت و سلامت اداری کارکنان شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، دوره آموزشی شفافیت و سلامت اداری کارکنان شهرداری اشکذر با هدف بررسی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت  در محل دفتر شهردار اشکذر برگزار شد.

 

شهردار اشکذر هدف اصلی برگزاری این دوره را اهمیت موضوع کاهش و پیشگیری از ارتکاب تخلفات درنظام اداری توسط کارمندان دولت  وهم چنین  توجه به اصل تکریم ارباب رجوع دانست.

 

مهدی جعفری پور با تاکید بر ضرورت احترام متقابل  میان کارمندان دولت و ارباب رجوع خاطر نشان کرد: کارمندان دستگاههای اجرایی و به ویژه شهرداری ها که بیشتر با مردم در ارتباط هستند  موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت،صداقت،امانت و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام داده و در این زمینه پاسخگو باشند.

 

در این دوره یک روزه انواع تخلفات اداری کارکنان دولت شامل اعمال و رفتار خلاف شئون شغلي يا اداري ،ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير درانجام امور قانوني آنها بدون دليل ،اخاذي و اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص ،افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري ، سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري و هم چنین مجازات های  مرتبط  با آن  که در قانون پیش بینی شده است مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.