برگزاری جلسه هماهنگی ستاد سفر شهرداری اشکذر

برگزاری جلسه هماهنگی ستاد سفر شهرداری اشکذر


برگزاری جلسه هماهنگی ستاد سفر شهرداری اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ جلسه هماهنگی ستاد سفر شهرداری اشکذر  با حضور شهردار و سایر اعضا در شهرداری اشکذر  تشکیل شد.
 در ابتدای جلسه ، مهدی جعفری پور ، شهردار اشکذر ضمن تشکر از پرسنل و کارکنان شهرداری ،  به اهمیت  نورورز و زیبایی هرچه بیشتر شهر در این ایام اشاره کرد و تلاش بیش از پیش مجموعه شهرداری را خواستار شد.
در ادامه درمورد بخش های مختلف خدمات ستاد بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:
 نظافت شهری و جمع آوری منظم زباله در مناطق مختلف شهر، ساماندهی و اتمام پروژه های فعال عمرانی ، حضور منظم نیروهای خدماتی و آتش نشانی در ایام نوروز ، ساماندهی تابلوهای راهنمای مسیر و تابلوهای گردشگری و ....
در پایان نیز حاضرین در جلسه نظرات خود را مطرح کردند.