برنامه جمع آوری وحمل زباله های خانگی در شهراشکذر اعلام شد

برنامه جمع آوری وحمل زباله های خانگی در شهراشکذر اعلام شد


روابط عمومی شهرداری اشکذر گزارش داد

بسمه تعالی

شهروندان محترم شهراشکذر

ضمن عرض سلام وقبولی طاعات وعبادات شما بدین وسیله به اطلاع می رساند با توجه به تغییرات وبرنامه ریزی های صورت گرفته زمان بندی جمع اوری زباله خانگی اشکذر درروزهای زوج (شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه) ازساعت 7صبح میباشد.وی برای مناطق رضوان شهروفیروزاباد جمع اوری زباله در روزهای فرد(یک شنبه ،سه شنبه،پنج شنبه)از ساعت 7صبح برنامه ریزی شده است.لذا خواهشمنداست درجهت ارائه بهتر خدمات ضمن همکاری لازم بامامورین شهرداری از بیرون گذاشتن زباله در روزهای غیر خودداری فرمائید./  باتشکر