بدون شک همکاری مردم با عوامل شهرداری درخصوص مرمت آسفالت خیابان امام ستودنی است

بدون شک همکاری مردم با عوامل شهرداری درخصوص مرمت آسفالت خیابان امام ستودنی است


شهرداراشکذر:

.سلمانی نیز اشاره کرد با توجه به دورجدید آزادسازی ها وزیرسازی و آسفالت وجدول گذاری معابر شهر از شهروندان تقاضای همکاری کرد وافزود  هرکارعمرانی در شهر انجام می شود در جهت رفاه حال شهروندان است ونیز  تشریح کرد که مجموعه شهرداری نهایت تلاش خود را در جهت عمران وآبادانی شهر در حد توان خواهند گذاشت وی در پایان با توجه به نزدیکی سال نو از پایان عملیات حفاری وعمرانی معابر اصلی شهر خبرداد و در راستای همکاری با ستاد تسهیلات نوروزی پروژه های باقیمانده را بعد از نوروز از سر بگیرد