باند دوم پیاده رو حد فاصل چهارراه مهدیه به سمت محله حکیم آباد اشکذر بهسازی می شود

باند دوم پیاده رو حد فاصل چهارراه مهدیه به سمت محله حکیم آباد اشکذر بهسازی می شود


اجرای بهسازی پیاده رو باند دوم بلوارمهدیه اشکذر
به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر پیاده روسازی حدفاصل چهارراه مهدیه  به سمت محله حکیم آباداشکذر بطول دو کیلومترزیرسازی و سنگ فرش می شود خاطرنشان می شود این پروژه که مهلت تکمیل آن تا پایان سال می باشد از اول مرداد ماه شروع شده و تا کنون در حدود 30 درصد پیشرفت کار داشته است.