بازدید کارشناسان آموزش دفاتر امور شهری استانداری های سراسر کشور از اماکن تاریخی شهرستان اشکذر

بازدید کارشناسان آموزش دفاتر امور شهری استانداری های سراسر کشور از اماکن تاریخی شهرستان اشکذر


بازدید کارشناسان آموزش دفاتر امور شهری استانداری های سراسر کشور از اماکن تاریخی شهرستان اشکذر

بازدید کارشناسان آموزش دفاتر امور شهری استانداری های سراسر کشور از اماکن تاریخی شهرستان اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر ،  جمعی از کارشناسان آموزش دفاتر امور شهری استانداری های سراسر کشور  که برای شرکت در یک دوره آموزشی در استان یزد حضور داشتند،ازاماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری شهرستان اشکذر بازدید کردند.


آسیاب آبی اشکذر به عنوان بزرگترین آسیاب آبی کشور،  حسینیه سفید اشکذر ، مسجد ریگ رضوانشهر و باشگاه سوارکاری، از جمله مکان هایی بود که مورد بازدید میهمانان قرار گرفت.