بازدید ناظر عالیه شهرستان اشکذر از پروژههای عمرانی شهرداری

بازدید ناظر عالیه شهرستان اشکذر از پروژههای عمرانی شهرداری


بازدید ناظر عالیه شهرستان اشکذر از پروژههای عمرانی شهرداری

بازدید ناظر عالیه شهرستان اشکذر از پروژههای عمرانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مهندس سید رضا آیت اللهی ناظر عالیه پروژهای عمرانی شهرستان اشکذر به همراه معاون  و کارشناسان واحد عمران شهرداری اشکذر از روند اجرایی پارک بزرگ شهر اشکذر و مسیر فاز سوم بلوار دانشگاه بازدید و از نزدیک در جریان روند امور قرار گرفت.