بازدید مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری از پروژههای مشترک شهرداری اشکذر و زارچ

بازدید مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری از پروژههای مشترک شهرداری اشکذر و زارچ


بازدید مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری از پروژههای مشترک شهرداری اشکذر و زارچ

بازدید مدیر کل دفتر فنی امور عمرانی حمل و نقل و ترافیک استانداری از پروژههای مشترک شهرداری اشکذر و زارچ

سیدرضا خادمی مدیر کل دفتر فنی استانداری به معیت آیت اللهی ناظر عالیه پروژههای عمرانی شهرستان اشکذر و زارچ، جعفری پور و صفری شهرداران اشکذر و زارچ از پروژههای مشترک  این دو شهرداری بازدید کرد.


مدیر کل دفتر فنی استانداری در جریان این بازدید از تعامل و همکاری شهرداری های زارچ و اشکذر در اجرای پروژههای مشترک انتهای خیابان امام زارچ و بلوار مهدیه اشکذر و بلوار شهدا حکیم آباد ابراز رضایتمندی کرد.


سید رضا خادمی به دیگر پروژههای شهرداری اشکذر اشاره و گفت: پروژه کمربندی و بلوار دانشگاه اشکذر  پیشرفت قابل توجهی در ماه های گذشته داشته و تمام تلاش ما در این راستا است تا با ارائه تسهیلات بهتر برای این دو پروژه مسیر ایمنی تری را برای عبور و مرور مردم این منطقه فراهم کنیم.