بازدید شهردار اشکذر از جشنواره پویای پاتوق روستای شمسی

بازدید شهردار اشکذر از جشنواره پویای پاتوق روستای شمسی


بازدید شهردار اشکذر از جشنواره پویای پاتوق روستای شمسی

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛ شهردار اشکذر در معیت فرماندار شهرستان و مدیرکل سیاسی وزارت کشور از جشنواره پویای پاتوق روستای شمسی رستاق در شهرستان اشکذر بازدید کرد.