بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری از پارک بزرگ شهر اشکذر

بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری از پارک بزرگ شهر اشکذر


بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری از پارک بزرگ شهر اشکذر

بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری از پارک بزرگ شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری  در حضور یک روزه در شهرستان اشکذر به معیت مدیران حوزه خود،فرماندار و شهردار اشکذر از پارک بزرگ شهر بازدید و از نزدیک در جریان روند ساخت آن قرار گرفت.

 

جاده کمربندی اشکذر ، مجموعه‌های تاریخی مسجد ریگ رضوانشهر، باغ وزیر حجت‌آباد و سلطان بندر آباد از پروژه‌های دیگری بود که محسن صادقیان و هیئت همراه از آن بازدید کردند.