بازدید رئیس گروه ارزیابی فضای سبز دفتر فنی استانداری از فضای سبز سطح شهر اشکذر

بازدید رئیس گروه ارزیابی فضای سبز دفتر فنی استانداری از فضای سبز سطح شهر اشکذر


بازدید رئیس گروه ارزیابی فضای سبز دفتر فنی استانداری از فضای سبز سطح شهر اشکذر

بازدید رئیس گروه ارزیابی فضای سبز دفتر فنی استانداری از فضای سبز سطح شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر؛صبح امروز رئیس گروه ارزیابی فضای سبز دفتر فنی استانداری از وضعیت فضای سبزسطح شهر اشکذربازدید نمود.

مهندس مهدوی با بیان اینکه  فضای سبز شهراشکذر نسبت به سال گذشته شاهد پیشرفت چشمگیر بوده است، گفت: شهرداری ها باید تمام تلاش خود را در زیباسازی سطح شهر به کار گیرند تا شادابی و نشاط شهروندان را به ارمغان آورند.

رئیس گروه ارزیابی فضای سبز دفتر فنی استانداری  هدف از بازدید را جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی  فضای سبز شهرداری ها دانست و خاطر نشان کرد: کیفیت و طراحی در کاشت و تناسب آنها با اقلیم منطقه، نحوه نگهداری از گلهای کاشته شده در پارکها و بوستان ها و فضای سبزهای موجود در سطح شهر و همچنین بسترسازی اولیه پیش از آغاز به کاشت از جمله فاکتورهایی  هستند که در مناطق  مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند.