بازدید تعدادی از منتخبین شورای پنجم شهر اشکذر از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید تعدادی از منتخبین شورای پنجم شهر اشکذر از پروژه های عمرانی شهرداری


بازدید تعدادی از منتخبین شورای پنجم شهر اشکذر از پروژه های عمرانی شهرداری

بازدید تعدادی از منتخبین شورای پنجم شهر اشکذر از پروژه های عمرانی شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری ،مهندس سید علی اکبر رضوانی، محمدعلی دلشب و علیرضا پیشداد منتخبین شورای پنجم شهر اشکذر به معیت شهردار اشکذر از پروژههای عمرانی شهرداری اشکذر بازدید کردند.


منتخبین شورای پنجم شهر اشکذر از پروژه های پارک بزرگ شهر،پارک بانوان،فاز سه بلوار  دانشگاه،کمربندی،مسکن مهر اشکذر و مجومرد, بلوار سرداران شهید،بلوار شهدا حکیم آباد و ورودی های مجومرد و فیروزآباد به عنوان بخشی از پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر بازدید کردند.


در این بازدید شهرداراشکذر توضیحاتی در خصوص روند اجرای پروژه ها ارائه داد.


منتخبین شورای پنجم شهر اشکذر در جریان این بازدید ابراز امیدواری کردند با توجه به وجود ظرفیت و پتانسیل های مناسب موجود در سطح مناطق مختلف شهر بتوان گامی های موثری در راستای توسعه و آبادانی همه جانبه شهر برداشت.