اهداء حکم انتصاب شهردار اشکذر

اهداء حکم انتصاب شهردار اشکذر


اهداء حکم انتصاب شهردار اشکذر

اهداء حکم انتصاب شهردار اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، با حضور دکتر یارمند مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری، هادی نسب فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر اشکذر و جمعی از کارکنان شهرداری حکم انتصاب احمد علی دهقان منشادی به عنوان شهردار اشکذر با امضاء دکتر مهران فاطمی استاندار به وی اهداء گردید.