آغاز عملیات تزریق آسفالت در خیابان امام خمینی اشکذر

آغاز عملیات تزریق آسفالت در خیابان امام خمینی اشکذر


آغاز عملیات تزریق آسفالت در خیابان امام خمینی اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مهدی جعفری پور از آغاز عملیات تزریق آسفالت خیابان امام خمینی اشکذر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از نفوذ آب باران و آب های سطحی از محل ترک ها و نشست های حاصل از زیرسازی که موجب ایجاد شکاف و تخریب آسفالت معابر می شود و هم چنین کاهش تخریب روکش آسفالت و صرفه جویی در هزینه های مرمت آسفالت انجام شده است.

شهردار اشکذر افزود: مواد به کار گرفته شده در این عملیات، مواد ماستیک و پلیمری می باشد که به طور پایلوت به طول 25 هزار متر در خیابان امام خمینی انجام شده  و در صورت مطلوب بودن این عملیات  در مابقی معابر سطح شهر نیز انجام خواهد گرفت.