آغاز عملیات تزریق آسفالت در خیابان امام خمینی اشکذر

آغاز عملیات تزریق آسفالت در خیابان امام خمینی اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، مهدی جعفری پور از آغاز عملیات تزریق آسفالت خیابان امام خمینی اشکذر خبر داد و گفت: این اقدام با هدف جلوگیری از نفوذ آب باران و آب های سطحی از محل ترک ها و نشست های حاصل از زیرسازی که موجب ایجاد شکاف و تخریب آسفالت معابر می شود و هم چنین کاهش تخریب روکش آسفالت و صرفه جویی در هزینه های مرمت آسفالت انجام شده است.

شهردار اشکذر افزود: مواد به کار گرفته شده در این عملیات، مواد ماستیک و پلیمری می باشد که به طور پایلوت به طول 25 هزار متر در خیابان امام خمینی انجام شده  و در صورت مطلوب بودن این عملیات  در مابقی معابر سطح شهر نیز انجام خواهد گرفت.