آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد

آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد


آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد

آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، سرپرست شهرداری اشکذر از آغاز عملیات آسفالت مسکن بهزیستی مجومرد در مساحت 4 هزار متر مربع خبر داد و گفت: جهت اتمام این پروژه 600تن آسفالت مصرف می شود.

 

احمدعلی دهقان منشادی افزود: بالغ بر 310 میلیون تومان جهت این پروژه هزینه شده است که هزینه آن از محل پروژه های عمرانی شهرداری اشکذر تامین شده است.