آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان فیروزآباد اشکذر+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان فیروزآباد اشکذر+تصاویر


آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان فیروزآباد اشکذر+تصاویر

آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان فیروزآباد اشکذر+تصاویر