آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان صاحب الزمان حجت آباد اشکذر + تصاویر

آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان صاحب الزمان حجت آباد اشکذر + تصاویر


آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان صاحب الزمان حجت آباد اشکذر + تصاویر

آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان صاحب الزمان حجت آباد اشکذر + تصاویر

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، مهدی جعفری پور از آغاز عملیات آسفالت تراشی میدان صاحب الزمان حجت آباد اشکذر خبر داد.