آغاز عملیات آسفالت بلوار خیرین

آغاز عملیات آسفالت بلوار خیرین


آغاز عملیات آسفالت بلوار خیرین

آغاز عملیات آسفالت بلوار خیرین

به گزارش روابط عمومی شهرداری اشکذر، عملیات زیرسازی بلوار خیرین در مساحت 7950 متر مربع انجام و عملیات آسفالت این بلوار با حجم آسفالت 940 تن توسط واحد عمران شهرداری اشکذر آغاز شد.