آغاز عملیات احداث مسجد خیری امام جعفر صادق (ع)پارک بزرگ شهر اشکذر

آغاز عملیات احداث مسجد خیری امام جعفر صادق (ع)پارک بزرگ شهر اشکذر


آغاز عملیات احداث مسجد خیری امام جعفر صادق (ع)پارک بزرگ شهر اشکذر

آغاز عملیات احداث مسجد خیری امام جعفر صادق (ع)پارک بزرگ شهر اشکذر

به گزارش روابط عمومی شهرداری، عملیات احداث مسجد خیری امام جعفر صادق (ع) در پارک بزرگ شهر آغاز شد.


این مسجد در زمینی به مساحت هزار متر مربع و با زیربنای 250 متر مربع  با هزینه ای بالغ بر سه میلیارد ریال توسط خیر اشکذری حاج علی محمد حیدری احداث خواهد شد.