آغاز آماده سازی و جدول گذاری در معابر فاز دوم شهرک صنعتی نیکو اشکذر

آغاز آماده سازی و جدول گذاری در معابر فاز دوم شهرک صنعتی نیکو اشکذر


آغاز آماده سازی و جدول گذاری در معابر فاز دوم شهرک صنعتی نیکو اشکذر

کاظمی ضمن تشریح و توسعه شهرک صنعتی نیکو اشکذر تحت عنوان فاز دوم در سال 87 عنوان کرد اغلب معابر شهرک صنعتی نیکو اشکذر آماده سازی گردیده که شامل  زیر سازی ، جدول گذاری ، اجرای تاسیسات شبکه  آب ، برق و گاز می باشد. ایشان افزود با واگذاری زمین به صنایع شاهد بهره برداری از زمین واگذاری و ضرورت خدمات رسانی به این بخش را لازمه تشویق و ترغیب صنایعی که جهت بهره برداری از هیچگونه خدماتی برخوردار نیستند را یاد آور شد. سرپرست شهرک صنعتی اشکذر از بکار گیری یک دستگاه بلدوزر و بیل مکانیکی جهت تسطیح و اجرای خیابان های فرعی و ایجاد سنگ جدول و خاک ریزی و کاشت در خت در معابر اصلی این شهرک خبر داد . وی طول  پروژه جدول گذاری در معابر اشاره شده را سه کیلومتر عنوان کرد که بیش از یک میلیارد ریال هزینه در بر دارد.وی در ادامه اشاره کرد که کلیه هزینه های شهرک صنعتی اشکذر از محل درآمد شهرداری اشکذر هزینه می گردد