اعلام رضایت شهردار اشکذر از خدمات شهری در طرح استقبال از بهار 95

اعلام رضایت شهردار اشکذر از خدمات شهری در طرح استقبال از بهار 95


اعلام رضایت شهردار اشکذر از خدمات شهری در طرح استقبال از بهار 95

اعلام رضایت شهردار اشکذر از خدمات شهری در طرح استقبال از بهار 95

شهرداري اشکذر از بررسي عملکرد واحد خدمات شهری در طرح استقبال از بهار 95 خبر داد و گفت:از مشارکت هاي مردمي در حوزه نگهداشت شهر و فرهنگ سازي در اين زمينه استفاده شود.

به گزارش روابط عمومي شهرداري اشکذر، مهدی جعفری پور اشکذری در اولين جلسه خدمات شهري شهرداري اشکذر در سال 95 که با حضور مديران واحدهای این شهرداری برگزار شد، ضمن تبريک سال جديد و نامگذاري امسال از سوي مقام معظم رهبري گفت: «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» سرلوحه برنامه ها و  فعاليت هاي حوزه خدمات شهري قرار گیرد. جعفری پور با اشاره به ورود 33 هزار مسافر نوروزی در شهرستان و با توجه به اینکه سال خوش آمد گویی به یزد نیز بود و شهر اشکذر از ورودی های استان یزد به شمار می رود تدابیر ویژه ای در خصوص تنظیف و آماده سازی پارک ها ، معابر و میادین ، ساخت سرویس های بهداشتی و تنظیف آنها در دستور کار واحد خدمات شهری قرار گرفت. شهردار اشکذر در ادامه عنوان کرد عملکرد خدمات شهری رضایت بخش بوده و امید واریم همین منوال نیز در طول ایام سال پیگیری شود. ایشان نیز یادآور شد که در ایام نوروز روزانه 20 تن آشغال در سطح شهر و پارک ها جمع آوری می شد. جعفری پور در ادامه با اشاره به قراردادهاي پيمانکاران گفت: بر عملکرد پيمانکاران رفت و روب نظارت کامل داشته و تمامي امکانات، تجهيزات و نيروهاي آنها را کنترل کنيد.جعفری پور  با تاکيد بر رفت و روب و فضاي سبز در تمامي شهر گفت: بازديد از سطح شهر توسط مديران به صورت مستمر انجام شود.وي با بيان اين که در طرح استقبال از بهار و در نيمه اول فروردين، بيشترين تمرکزها با توجه به وجود گرد و غبار بر جاروب بوده است، گفت: عملکرد این واحد در طرح استقبال از بهار با حضور واحدهای، زيباسازي و فضاي سبز در جلسات جداگانه بررسي خواهد شد.شهردار اشکذر در ادامه درخصوص نظارت کامل بر عملکرد نيروهاي خدماتی در سطح شهر و رفع سد معبر و ... تاکيد کرد.واحد خدمات شهري شهرداري اشکذر با اشاره به اهميت نگهداشت شهر اشکذر گفت: بر موضوعات که نياز به دقت و بازديد مستمر دارند، توجه ويژه اي داشته باشيد و موشکافانه موضوعات را بررسي و بر رفع آنها بکوشيد.وي اضافه کرد:با بيان اين که حوزه خدمات شهري در تمامي ابعاد و زمينه هاي مختلف بسيار تاثيرگزار است، تصريح کرد: بنابراين در انجام وظايف خود هيچ گونه کوتاهي نداشته باشيد؛ زيرا دوران مديريتي ما روزي به پايان خواهد رسيد، اما آنچه به يادگار مي ماند عملکرد و وجدان کاري ما است.وي در پايان سخنان خود بر ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات شهروندان جهت ارتقا و افزايش کيفيت کارها و اقدامات تاکيد کرد.همچنين جعفری پور در اين جلسه بر توجه کامل بر موضوعات خدمات شهري در سطح شهر، پيگيري پرداخت مطالبات پيمانکاران، شستشو و رنگ آميزي جداول ، توجه ويژه بر زیباسازی، ترميم معابر، توجه ويژه بر آذين بندي ها با نزديک شدن به ماه هاي شعبان و رمضان، بازديد از تجهيزات و ماشين آلات پيمانکاران، کنترل نيروها و نظافت ظاهري کارگران، استفاده از نيروهاي ايراني، توجه ويژه بر حذف زوائد و پيرايش شهري در شهر، توجه به اسکان هاي کارگري، لزوم استفاده از مشارکت هاي مردمي در حوزه نگهداشت شهر و فرهنگ سازي و .... تاکيد کرد.