اعتراض شدید شورای شهر اشکذر نسبت به انتزاع ۷۰ درصد از وسعت شهرستان صدوق

اعتراض شدید شورای شهر اشکذر نسبت به انتزاع ۷۰ درصد از وسعت شهرستان صدوق


در جلسه شورای شهر اشکذر مطرح شد

در این جلسه که ساعت ۱۷ تشکیل شد اعضا شورای شهر اشکذر  انتزاع  ۷۰ درصد از خاک شهرستان صدوق(ندوشن ) و الحاق آن به شهرستان میبد را مورد انتقاد شدید قرار دادند.

گفتنی است ندوشن از سال ۱۳۷۶ با مصوبه دولت با تشکیل شهرستان صدوق به این شهرستان محلق شده بود .