اطلاعیه شهرداری اشکذر در خصوص محدودیت تردد در بلوار مهدیه

اطلاعیه شهرداری اشکذر در خصوص محدودیت تردد در بلوار مهدیه


اطلاعیه شهرداری اشکذر در خصوص محدودیت تردد در بلوار مهدیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری ، شهرداری اشکذر در خصوص محدودیت تردد در بلوار مهدیه اطلاعیه صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

قابل توجه شهروندان اشکذری

با توجه به اجرای عملیات عمرانی روسازی بلوار مهدیه و مسدود بودن مسیر، ضمن سپاسگزاری از صبر و شکیبایی شما شهروندان به ویژه اهالی حکیم آباد، پیشنهاد می گردد با رعایت احتیاط لازم از مسیر جایگزین "خیابان سعید آباد" تردد نمایید.